Strona Główna » Zmiana wieku emerytalnego w Urugwaju

Zmiana wieku emerytalnego w Urugwaju

autor: Zuzanna Skurzak

Zmiany demograficzne, prowadzące do wzrostu udziału osób starszych w społeczeństwie, i ich konsekwencje znane są w wielu krajach „rozwiniętych”. Ostatnio zmierzył się nimi także Urugwaj, gdzie pojawiła się propozycja podwyższenia wieku emerytalnego do 65 lat. Prognozy Komisji Ekspertów ds. Zabezpieczenia Społecznego (Comisión de Expertos en Seguridad Social) wskazują, że w 2070 r. jedna trzecia Urugwajczyków będzie miała więcej niż 65 lat – 2 razy tyle co dziś.

Podniesienie wieku emerytalnego miałoby ominąć tylko pracowników rolnych i sektora budowniczego oraz, w drodze wyjątku, inne osoby wykonujące zawód “o wysokim stopniu wysiłku fizycznego”. Te ostatnie mogłyby ubiegać się o wcześniejsze świadczenia już w wieku 60 lat. Przewidziano również system dostosowywania wieku emerytalnego w miarę zmian przewidywanej długości życia.

Obecnie system emerytalny składa się z kilku filarów:
  • obowiązkowego o charakterze mieszanym (składki obowiązkowe, świadczenia przyznawane w formie mieszanej);
  • opartego na solidarności międzypokoleniowej (administrowany przez różne instytucje państwowe);
  • obowiązkowych składek na wzór naszych pracowniczych planów kapitałowych.

Co ważne, projekt przewiduje, że nowy system nie będzie dotyczył osób urodzonych przed 1967 r. Urodzeni w latach 1967-70 będą mogli przejść na emeryturę odpowiednio w wieku od 61 do 64 lat. Dla tej grupy wiekowej ustalono też niższe wymogi odnośnie przepracowanych lat. Natomiast tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, obowiązywałby okres przejściowy.

Reforma wprowadzałaby także instrumenty do uzupełnienia emerytur czy rent osób najuboższych. Przykładowo jeden z dodatków miałby dotrzeć do osób pomiędzy 65 a 70 rokiem życia, pozbawionych środków do zabezpieczenia podstawowych potrzeb (pod warunkiem odpowiednio długiego okresu zamieszkania w kraju przed złożeniem wniosku). Inną grupą, która mogłaby liczyć na dodatkowe wsparcie przy wypłacie emerytur, są matki, których aktywność zawodowa została przerwana przez urodzenie czy adopcję dziecka.

Dodatkowo, miałby zostać wprowadzony system umożliwiający śledzenie w każdym momencie środków zgromadzonych w ramach planów indywidualnych. Obecnie taka informacja jest rozsyłana co pół roku. W ramach tego filaru reforma miałaby też umożliwić inwestowanie w firmy zagraniczne – z sektora publicznego i prywatnego. 

Na koniec, opracowano również możliwości kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego – bez obowiązku odprowadzania składek. Ogół zmian miałby być koordynowany przez zdecentralizowaną Agencję Regulacji Ubezpieczeń Społecznych (Agencia Reguladora de la Seguridad Social).

 

Na podstawie artykułu:

https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2022/7/edad-jubilatoria-podra-subir-automaticamente-si-aumenta-la-expectativa-de-vida-segun-proyecto-del-gobierno/?mc_cid=802719969e&mc_eid=4124e9d61b

Related Articles

Invest America-04 - header

Instytut jest podmiotem działającym na rzecz rozwoju gospodarczego, który prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Instytutu jest budowa nowej jakości w polskiej dyplomacji gospodarczej

Popularne w ostatnim miesiącu

Ostatnie artykuły

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Akceptuję Czytaj więcej