Strona Główna » Pytania referendalne w Ekwadorze

Pytania referendalne w Ekwadorze

autor: admin
Pytania referendalne w Ekwadorze

We wrześniu prezydent Ekwadoru, Guillermo Lasso, złożył do tamtejszego Trybunału Konstytucyjnego (Corte Constitucional) propozycje ośmiu pytań referendalnych. W październiku Trybunał zaakceptował sześć z nich, wyrażając tym samym zgodę na przeprowadzenie referendum.

Zaaprobowane pytania dotyczą:
  • ekstradycji Ekwadorczyków, którzy dopuścili się zorganizowanych przestępstw transgranicznych: obecnie procedura ta jest zabroniona bez wyjątków (wyłączone są nawet przemyt narkotyków, handel bronią czy handel ludźmi);
  • autonomii Prokuratury Generalnej, aby mogła wybierać, ewaluować, sankcjonować swoich urzędników za sprawą Rady ds. Prokuratury (Consejo Fiscal): obecnie podlegają oni Radzie Sądowniczej (Consejo de la Judicatura) mimo faktu, że Prokuratura Generalna jest organem autonomicznym;
  • zmniejszenia liczby parlamentarzystów: obecnie w kraju, który zamieszkuje niecałe 18 milionów osób, jest 137 reprezentantów, jednak możliwe jest podniesienie tej liczby do 152 parlamentarzystów w wyniku spisu ludności z 2022 r.;
  • zwiększenia wymagań dla ruchów politycznych, które miałyby m.in. prowadzić rejestr członków, regularnie audytowany przez Krajową Radę Wyborczą (Consejo Nacional Electoral): obecnie w Ekwadorze działa 272 ruchów politycznych, które nie gwarantują ani przedstawicielstwa wyborcom, ani odpowiedniej reprezentacji własnych członków;
  • włączenia ochrony wód do Krajowego Systemu Obszarów Chronionych: obecnie są one wyjęte spod ochrony jako niewymienione w konstytucji;
  • wynagrodzeń, wypłacanych przez państwo, dla osób lub społeczności za pomoc w działaniach na rzecz środowiska: obecna konstytucja nie przewiduje takich wypłat.

Źródło: Photo by Sr Mashca https://www.pexels.com/photo/city-landscape-man-people-12107579/

Odrzucone (z powodu naruszenia podstawowych zasad ustrojowych) pytania miały rozstrzygać o:

  • pomocy Sił Zbrojnych dla Policji w celu walki z przestępczością zorganizowaną: spowodowałoby to fundamentalne zmiany funkcji Sił Zbrojnych jako gwaranta suwerenności państwa. Obecnie formacja nie może wspierać Policji w zachowaniu porządku publicznego;
  • eliminacji wydziału do desygnacji organów, który funkcjonuje w ramach Rady Partycypacji Obywatelskiej (Consejo de Participación Ciudadana): obecnie w ten sposób obszadzane jest 77 stanowisk, jednak obawiano się, że zmiana systemu w tym obszarze doprowadziłaby do zachwiania trójpodziału władz.

Problematyczne w kontekście planowanego referendum pozostaje kilka spraw. Po pierwsze, uważa się, że do procesu opracowania pytań nie włączono wystarczająco dużo różnych środowisk życia publicznego. Po drugie, nie ukazał się sam tekst poprawek do konstytucji, w ramach których mianoby wprowadzić opisane wyżej zmiany. Po trzecie wreszcie, niektórzy komentatorzy uważają zaproponowane pytania za wyraz złego odczytania nastrojów społecznych. Wskazuje się na konieczność wzięcia teraz na serio działań w obronie bezpieczeństwa, gdyż inaczej opinia publiczna odbierze referendum jako farsę. Jest to tym bardziej istotne, biorąc pod uwagę, że urzędującemu prezydentowi wierzy jedynie 17 proc. obywateli. Ci ostatni mogą zresztą zagłosować przeciwko zmianom, co także zakończyłoby, przynajmniej na razie, temat zmian w ustawie zasadniczej.

Opracowane na podstawie:

Więcej na temat samych pytań:

Related Articles

Invest America-04 - header

Instytut jest podmiotem działającym na rzecz rozwoju gospodarczego, który prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Instytutu jest budowa nowej jakości w polskiej dyplomacji gospodarczej

Popularne w ostatnim miesiącu

Ostatnie artykuły

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Akceptuję Czytaj więcej